Affärsidé

Vi förenar individens behov av arbete och samhällets behov av arbetstillfällen och rehabiliteringstjänster med marknadens behov av tjänster. Våra huvudsakliga affärsområden är arbetslivsinriktad rehabilitering, där personerna utför olika sysslor inom service beorende av sin arbetsförmåga. Vi tillhandahåller även platser för arbetsträning, praktikplatser  och sysselsättningsplatser.

Vision

Vårt företag ska bli en arbetsplats med meningsfull sysselsättning för många personer. Vi kommer att vara den självklara utföraren av arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsförmågebedömningar, för företag och organisationer i Falun med omnejd.

Värdegrund

Verksamheten präglas av en humanistisk människosyn, där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.
Verksamheten ska leda till att personer med arbetshinder bereds arbetstillfällen samt främjar dennes personliga utveckling. Kooperativet kommer att vara en plattform för en bättre beredskap att återgå till arbetsmarknaden efter rehabilitering

Arbetsglädje

Om Arbetslivscentrum

Arbetslivscentrum är ett kooperativ där vi sätter delaktighet och medarbetaren i centrum. Företaget drivs som en ekonomisk förening  och vinsten återinvesteras i företaget och ska på sikt skapa många arbetstillfällen för människor med någon form av funktionsnedsättning.
Vi erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsträning, praktikplatser och arbetsförmågebedömningar.
Vi som ingår i styrelsen är:
Susan Olsén, personalvetare med fortbildning inom psykologi och sociologi samt utbildning i ASU -arbetssociala utredningar. Susan har 20 års erfarenhet av utredningsarbete gällande psykiska och socialmedicinska funktionsnedsättningar kopplat till arbetsmarknadens krav på förmågor. Susan är också utbildad samtalsledare i lösningsfokuserat arbetssätt och utbildad verksamhetsledare i socialt företagande. Susan är den som är vår specialist på arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kia Wigelius, var med i starten av arbetslivscentrum 2013, hon var då anställd som arbetsledare. Hon slutade 2015 men är nu sedan två år tillbaka. Hon har hand om bokföringen och ansvarar även för köket. Tidigare har Kia arbetat som verksamhetsledare för Kulturarvet och har varit/är egen företagare.
Nina Stahre, har arbetat på Arbetslivscentrum sedan starten 2013. Nina är den som introducerar och handleder de som kommer till oss för sysselsättning och arbetsträning. Nina är också arbetsledare på träavdelningen. Tidigare har Nina arbetat inom vården som undersköterska.
Vi startade verksamheten 1 /1-2013 och nu har vi fem personer anställda i produktionen förutom dem som arbetstränar i våra verkstäder.

Vi som jobbar här

Vår personal